Ondersteuning op maat

Als ZZP’er notuleer ik RvC vergaderingen. Ook redigeer ik teksten voor klanten die werkzaam zijn in uiteenlopende branches (zie opsomming hieronder).

Door mijn uitgebreide ervaring maak ik moeiteloos  een duidelijk en to-the-point verslag. Complexe materie schuw ik daarbij niet.

Huidige klanten

 • Bruning De Goede Vastgoedregisseurs – (virtueel) assistent aandeelhouders
 • De Waddenvereniging – notulist bestuursvergadering en ledenraad
 • Port of Harlingen – notulist RvC en redigent/corrector
 • Sociaal Domein Fryslân – notulist Stuurgroep Taskforce Jeugd
 • Bisschop Möller Stichting – notulist GMR
 • It Fryske Gea – notulist bezwarencommissie
 • Jacfriesland – notulist
 • Prolyte – notulist RvC (NL & ENG)

Eerder gewerkt voor

 • It Fryske Gea – notulist bestuursvergadering en ALV (ZZP)
 • De Mevrouwen/ HINKE – notulist project IHV gemeente Waadhoek
 • via Dé Secretariaatsservice – notulist radenbijeenkomst en participantenvergadering huisartsen (ZZP)
 • Caleidoscoop – notulist Raad van Toezicht (ZZP)
 • Technasium – verslag netwerkvoorzittersoverleg (ZZP)
 • Remmelt | custom made interiors – redigent/ corrector NL & ENG (ZZP)
 • ING Vastgoed Ontwikkeling/ ING Real Estate Development (loondienst)
 • Voorzitter sc Heerenveen (loondienst)
 • Voorzitter RvB ziekenhuis Nij Smellinghe (loondienst)