Ondersteuning op maat

Voor onderstaande klanten werk ik momenteel als notulist.

Ook jouw vergadering laten vastleggen? Neem contact op: info@securatesse.nl

Klanten:

 • Sportbedrijf: Thialf – notulist RvC en AvA
 • Provincie: Provincie Fryslân – notulist provinciale adviescommissie Podiumkunsten
 • Natuurorganisaties: De Waddenvereniging – notulist bestuur en ledenraad, Coalitie Wadden Natuurlijk – notulist directeurenoverleg en It Fryske Gea – notulist bestuursvergadering en ALV
 • Havenbedrijf: Port of Harlingen – notulist RvC en AvA

Eerder gewerkt voor:

 • Gemeenten: Sociaal Domein Fryslân – notulist Fries portefeuillehoudersoverleg Jeugd en Wmo en diverse bestuurlijke overleggen (zoals hoogspecialistische jeugdhulp, gecerticificeerde instellingen, ambtelijk overleg directeuren Friese gemeenten)
 • Provincie: Provincie Fryslân – notulist provinciale adviescommissie Musea
 • Sportbedrijf: sc Heerenveen
 • Zorg: Coöperatie Dichtbij – notulist RvT en ziekenhuis Nij Smellinghe
 • Vastgoed: Oranjewoud Wonen – notulist RvT, Consortium KEES (Koopmans Bouwgroep, JP van Eesteren en Stadswaarde) – notulist directieoverleg en ING Vastgoed
 • Onderwijs: Bisschop Möller Stichting – notulist GMR
 • Industrie: Jacfriesland – notulist MT en Prolyte – notulist RvC, NL & ENG