Ondersteuning op maat

Voor onderstaande klanten – die opereren in uiteenlopende branches – werk ik als notulist.

Ook jouw vergadering laten vastleggen? Neem contact op: info@securatesse.nl

Klanten:

 • Gemeente Leeuwarden – notulist Sociaal Domein Fryslân
 • De Waddenvereniging – notulist bestuursvergadering en ledenraad
 • Port of Harlingen – notulist RvC en aandeelhoudersvergadering
 • Coöperatie Dichtbij – notulist RvT, Cliëntenraad en ALV (www.cooperatiedichtbij.nl)
 • Consortium KEES (Koopmans, JP van Eesteren en Stadswaarde) – notulist directievergadering
 • Jacfriesland – notulist MT
 • Bisschop Möller Stichting – notulist GMR
 • Bruning De Goede Vastgoedregisseurs – assistent aandeelhouders

Eerder gewerkt voor:

 • Provincie Fryslân – notulist adviescommissie Musea
 • It Fryske Gea – notulist bestuur, ALV en bezwarencommissie
 • De Mevrouwen/ HINKE – notulist project IHV gemeente Waadhoeke
 • via Dé Secretariaatsservice – notulist radenbijeenkomst en participantenvergadering
 • Prolyte – notulist RvC, NL & ENG
 • Caleidoscoop – notulist Raad van Toezicht