Ondersteuning op maat

Voor onderstaande klanten werk ik momenteel als notulist.

Ook jouw vergadering laten vastleggen? Neem contact op: info@securatesse.nl

Klanten:

 • Gemeente Leeuwarden – notulist Sociaal Domein Fryslân (www.sdfryslan.nl)
 • De Waddenvereniging – notulist bestuur en ledenraad (www.waddenvereniging.nl)
 • Coöperatie Dichtbij – notulist RvT en cliëntenraad (www.cooperatiedichtbij.nl)
 • Port of Harlingen – notulist RvC (www.portofharlingen.nl)
 • Beukenwoud Investments – ondersteuning (www.beukenwoud.nl)

Eerder gewerkt voor:

 • Provincie Fryslân – notulist adviescommissie Musea
 • It Fryske Gea – notulist bestuur, ALV en bezwarencommissie
 • Consortium KEES (Koopmans Bouwgroep, JP van Eesteren en Stadswaarde) – notulist directieoverleg
 • Jacfriesland – notulist MT (www.jacquet.nl)
 • Bisschop Möller Stichting – notulist GMR
 • De Mevrouwen/ HINKE – notulist project IHV gemeente Waadhoeke
 • via Dé Secretariaatsservice – notulist radenbijeenkomst en participantenvergadering
 • Prolyte – notulist RvC, NL & ENG