Ondersteuning op maat

Voor onderstaande klanten werk ik momenteel als notulist.

Ook jouw vergadering laten vastleggen? Neem contact op: info@securatesse.nl

Klanten:

 • Sportbedrijf: Thialf – notulist RvC en AvA
 • Provincie: Provincie Fryslân – notulist provinciale adviescommissie Podiumkunsten
 • Gemeenten: Sociaal Domein Fryslân – diverse bestuurlijke overleggen (Jeugd en Wmo)
 • Natuurorganisaties: De Waddenvereniging – notulist bestuur en ledenraad, Coalitie Wadden Natuurlijk – notulist directeurenoverleg en It Fryske Gea – notulist bestuursvergadering en ALV
 • Havenbedrijf: Port of Harlingen – notulist RvC en AvA

Eerder gewerkt voor:

 • Gemeenten: Sociaal Domein Fryslân – notulist Fries portefeuillehoudersoverleg Jeugd en Wmo, ambtelijk overleg directeuren Friese gemeenten
 • Provincie: Provincie Fryslân – notulist provinciale adviescommissie Musea
 • Sportbedrijf: sc Heerenveen
 • Zorg: Coöperatie Dichtbij en ziekenhuis Nij Smellinghe
 • Vastgoed: Oranjewoud Wonen, Consortium KEES (Koopmans Bouwgroep, JP van Eesteren en Stadswaarde) en ING Vastgoed
 • Onderwijs: Bisschop Möller Stichting
 • Industrie: Jacfriesland en Prolyte (NL & ENG)