Ondersteuning op maat

Voor onderstaande klanten werk ik momenteel als notulist.

Ook jouw vergadering laten vastleggen? Neem contact op: info@securatesse.nl

Klanten:

 • Sociaal Domein Fryslân (gemeente Leeuwarden) – notulist portefeuillehoudersoverleg en bestuurlijk overleg op gebied van Jeugd en Wmo (www.sdfryslan.nl)
 • Thialf – notulist RvC en AvA (www.thialf.nl)
 • De Waddenvereniging – notulist bestuur en ledenraad (www.waddenvereniging.nl)
 • Coöperatie Dichtbij – notulist RvT (www.cooperatiedichtbij.nl)
 • Port of Harlingen – notulist RvC en AvA (www.portofharlingen.nl)
 • Oranjewoud Wonen – notulist RvT (www.oranjewoudwonen.nl)

Eerder gewerkt voor:

 • Provincie Fryslân – notulist adviescommissie stimuleringsregeling cultuur en notulist adviescommissie Musea
 • It Fryske Gea – notulist bestuursvergadering en ALV
 • Consortium KEES (Koopmans Bouwgroep, JP van Eesteren en Stadswaarde) – notulist directieoverleg
 • Jacfriesland – notulist MT (www.jacquet.nl)
 • Bisschop Möller Stichting – notulist GMR
 • De Mevrouwen/ HINKE – notulist project IHV gemeente Waadhoeke
 • via Dé Secretariaatsservice – notulist radenbijeenkomst en participantenvergadering
 • Prolyte – notulist RvC, NL & ENG